Laetare

Praktische zaken

Op deze pagina kunt u als ouder(s)/verzorger(s) verschillende documenten geven.

Jaarlijks kunt u hier bijvoorbeeld het document “Praktische zaken” vinden. Hierin staan diverse onderwerpen voor het aankomend schooljaar die handig zijn om te weten.

Kinderen veilig vervoeren | Veilig Verkeer Nederland (vvn.nl)https://vvn.nl/thuis/mijn-kind-in-het-verkeer/kinderen-veilig-vervoeren