Laetare

Zorg voor de leerling

Passend onderwijs
Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning.
Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.

De zorg op samenwerkingsverbandniveau
Basisschool Laetare maakt deel uit van het Samenwerkingsverband (SWV) Primair Passend onderwijs voor Doetinchem en omstreken.
Voor meer info: www.swvdoetinchem.nl. Wij maken deel uit van het cluster éénpitters (scholen met een eigen bestuur). Binnen het SWV werken basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) met elkaar samen om te zorgen voor een passend aanbod voor alle leerlingen.

Doel is ervoor te zorgen dat ieder kind onderwijs geniet dat bij haar of zijn behoefte past.De scholen binnen het samenwerkingsverband zorgen gezamenlijk voor de uitvoering van Passend onderwijs. Voor meer info: www.passendonderwijs.nl. Voor kinderen met bijzondere ondersteuningsbehoeften blijft plaatsing in het Speciaal(Basis)Onderwijs mogelijk.

In de bijlage vindt u meer informatie over de zorg binnen Laetare. Voor het veiligheidsplan verwijzen wij u naar het kopje – Pedagogisch klimaat-

Mocht u vragen hebben kunt u altijd contact opnemen met de intern begeleider Wendy Horstik.
email: w.horstik@bslaetare.nl