Laetare

Nieuwsbrieven – Parro

Nieuwsbrief
Elke maand komt er een nieuwsbrief uit. Hierin staan voor u als ouder maar ook voor de leerlingen allerlei nieuwsberichten en informatie.

Parro
Op onze school gebruiken we ‘Parro’ als informatiekanaal naar ouders.

U kunt denken aan de nieuwsbrief die maandelijks ook via Parro wordt verstuurd of informatie over bijzondere activiteiten.
Daarnaast gebruiken de leerkrachten dit middel ook om bijv. foto’s te delen van leuke momenten op school en wordt het gebruikt om vervoer te regelen en mededelingen te doen.

Parro is via de computer als app te installeren op uw mobiele telefoon en werkt als een soort What’s App, wellicht bij u bekend.Aan het begin van elk schooljaar wordt u gevraagd toestemming te geven voor bijvoorbeeld het plaatsen van foto’s op Parro en bijvoorbeeld de website. U kunt te allen tijde dit wijzigingen. 

Afspraken rondom gebruik van Parro voor ouders:

  • U hoeft alleen te reageren als u ‘nieuws’ heeft, bijvoorbeeld als u kunt rijden. Wij vragen u dringend om meldingen die ter kennisgeving door de leerkracht worden verstuurd, ook alleen ter kennisgeving te ontvangen en niet te reageren met ‘oké’ of ‘een duimpje’ bijvoorbeeld. Dit is erg hinderlijk voor de overige personen in de Parro-groep.
  • Parro is niet voor: ziekmelden. Hiervoor a.u.b. de school altijd bellen.
  • Parro is niet voor: het maken van afspraken met leerkrachten, leerkrachten benaderen over leerlingen, enz. Hiervoor kunt u binnenlopen, ons mailen of bellen.
  • Foto’s en video: Op school worden foto’s en video’s van de kinderen gemaakt. Het is niet toegestaan op school gemaakte foto’s op uw persoonlijke ‘social media’ te plaatsen.