Laetare

SCHOOLZWEMMEN OP LAETARE

Dit schooljaar zijn wij gestart met het SCHOOLZWEMMEN!

Leerlingen van de groepen 1-2 & 3 kunnen onder schooltijd het zwemdiploma halen.

Het zwembad is in Kilder zelf!

Basisschool Laetare streeft er naar dat alle informatie op de site correct is. De gepubliceerde informatie bindt Basisschool Laetare echter niet, noch kan Basisschool Laetare hiervoor aansprakelijk gehouden worden. Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Basisschool Laetare zijn verstrekt.

Basisschool Laetare aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze websites. Niets van deze site mag zonder toestemming van de onderstaande rechthebbende worden overgenomen. Het auteursrecht op deze website berust bij Basisschool Laetare of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Basisschool Laetare.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op 0314-681943 – info@bslaetare.nl

Basisschool Laetare
Schoolstraat 2
7035 AR Kilder

Laatste update: 20-11-2020