Laetare

De Vreedzame School

In augustus 2015 zijn we op de Laetare gestart met het invoeringstraject van De Vreedzame School. In twee jaar hebben we de methode ingepast in ons onderwijsaanbod. Met de nieuwsbrievenen via Parro houden we u op de hoogte van onze ontwikkeling.

Wat bereiken we met De Vreedzame School?

Het programma
De Vreedzame School helpt ons om onze pedagogische opdracht vorm te geven. Centraal staat de vraag ‘Hoe willen we met elkaar omgaan?’

De school wordt gezien als een oefenplaats voor democratisch burgerschap. Leerlingen worden betrokken bij het vorm geven aan het sociale klimaat in de klas en in de school; ze krijgen een stem en leren om op verantwoorde wijze met die stem om te gaan.

Ze leren:

  • Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan,
  • Om conflicten constructief op te lossen,
  • Op een democratische manier besluiten te nemen,
  • Om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de gemeenschap in de klas en in de school,
  • En om open te staan voor verschillen tussen mensen.

Wij vinden dat deze doelen mooi aansluiten bij onze missie ‘Samen uniek’. Iedereen is anders, maar we horen bij elkaar, zorgen voor elkaar en leren van en met elkaar.

Voor meer informatie: www.devreedzameschool.nl