Laetare

Missie, unieke kracht en kernwaarden

Onze unieke kracht 
Basisschool Laetare is trots op het feit dat we altijd klaarstaan voor elkaar. Onze school wordt gezien als kleinschalig, geheel autonoom, zeer betrokken en laagdrempelig. We zien dat kinderen, ouders, vrijwilligers, de gemeenschap, stagiaires en het personeel actief meehelpen en meewerken in deze verbindende leeromgeving. 
Dit sluit aan bij onze missie: 

Met trots en plezier dagen wij elkaar uit en halen wij het beste uit jou. 
Hier werken we samen aan jouw doelen en ontdek je jouw talenten. 

Kernwaarden 
Vanuit onze missie hebben we de belangrijkste kernwaarden voor ons zelf uitgewerkt. 
De kernwaarden van onze school zijn de punten waar onze organisatie naar streeft.  
Ze  worden  gezien als het ethisch kompas; het geeft aan wat de school belangrijk vindt en nastreeft. Het geeft daarnaast ook een beeld van de identiteit van de school. 

Plezier 
Trots 
Samen 
Kwaliteit 
Maatschappij 
Inspiratie & Uitdaging 
Vertrouwen  

Plezier 
Wij streven ernaar dat een kind met plezier naar school gaat en met een goed gevoel weer naar huis gaat. Dit doen wij door kinderen eigen verantwoordelijkheden te geven en mee te laten denken over hun eigen doelen binnen bepaalde kaders. Ze spelen en leren in een veilig schoolklimaat.  

Trots 
Kinderen, ouders en leerkrachten voelen zich trots als het over Laetare gaat. Op het feit dat we een eenpitter zijn en op de samenwerking binnen de Kilderse gemeenschap. We zijn trots op de rust, sfeer en veiligheid op onze school. Er is sprake van grote betrokkenheid en laagdrempeligheid. We zijn trots op de professionalisering binnen het team, op de groei van de leerlingen en op de passende zorg die we kunnen bieden voor elke leerling. 

Samen 
Op Laetare speelt samenwerking een belangrijke rol. Er wordt samengewerkt met kinderen onderling, ouders, teamleden, geledingen en betrokkenen binnen en buiten de Kilderse gemeenschap.  

Kwaliteit 
Wij streven er naar om elke dag het beste uit kinderen en onszelf te halen. Dit doen wij door het geven van korte en duidelijke instructie(s) van groep 1 t/m 8 en door resultaten te bespreken met de leerlingen. We gebruiken de modernste methodes die aansluiten bij onze missie. We werken binnen een lerende organisatie, waarin we met en van elkaar leren. Gewoon goed onderwijs dus. 

Maatschappij 
Vanuit de Daltonpijlers leren wij kinderen vaardigheden aan als verantwoordelijkheid, , samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. Als voorbereiding op de altijd veranderende maatschappij bieden wij burgerschapsvorming aan en leren kinderen positief kritisch te kijken naar onze maatschappij en de voortdurende ontwikkelingen. 


Inspiratie & Uitdaging 
We streven ernaar om elkaar en onze leerlingen te inspireren. Dit doen wij, naast de basisvakken in ons lesrooster, ook door het aanbieden van diverse andere activiteiten. Denk hierbij aan de technieklessen in het technieklokaal, muzieklessen verzorgd door o.a. muziekvereniging St.Jan, vakleerkrachten muziek en ‘cultuurlessen met kwaliteit’ verzorgd door gastdocenten. Leerlingen inspireren elkaar door talenten te delen in groepsdoorbroken activiteiten en maandafsluitingen door en voor de gehele school. 
Kortom, we dagen kinderen uit om in alle opzichten het beste uit zichzelf te halen. 

Vertrouwen 
Alle kinderen voelen zich veilig, er is een goed sociaal klimaat. Ouders voelen zich betrokken en welkom binnen de school.  School, ouders en kinderen hebben vertrouwen in zichzelf en elkaar.