Laetare

Voor elkaar

Sinds augustus 2015 werken wij met het programma ‘De Vreedzame school’.

Dit programma werkt van groep 1 tot en met groep 8 aan burgerschapsvorming en sociale competenties. Met het programma zorgen wij allereerst voor een goed pedagogisch klimaat, waarin onze kinderen:

  • de sociale en emotionele vaardigheden leren, die zij nodig hebben in de maatschappij,
  • op een prettige en veilige manier samen spelen en leren
  • en waarin allen die bij de school betrokken zijn, leerlingen, leerkrachten, ouders, de geledingen, vrijwilligers en begeleiders, met plezier en betrokkenheid samenwerken.

Hiermee bereiden wij de leerlingen voor op het innemen van hun plek in de maatschappij.

Richting
Basisschool Laetare is van oudsher een Rooms-Katholieke basisschool. De katholieke identiteit is op directe en indirecte wijze in de school terug te vinden.  Belangrijk hierbij is de manier waarop kinderen en leerkrachten met elkaar omgaan. Een goede sfeer bepaalt of de kinderen zich op school veilig en geborgen voelen. Het samen beleven en de wereld bekijken is voor ons gelovige opvoeding.