Laetare

Overgang naar VO

Tijdens het start- en het rapportgesprek in groep 8 wordt met de ouders van de leerlingen gesproken over welke vorm van voortgezet onderwijs in aanmerking zou kunnen komen voor hun kind.

Dit schooladvies komt voort uit de groepsbesprekingen tussen de groepsleerkracht van groep 8 en de IB-er. Hierbij wordt er gekeken naar resultaten die leerlingen tijdens hun schoolperiode hebben behaald op de LOVS-toetsen van Cito, de Entreetoets en kindkenmerken als werkhouding, zelfstandigheid, tempo etc. 

Voorafgaand aan de definitieve aanmelding worden alle wensen en mogelijkheden besproken.

Ieder kind is anders. Iedere groep is anders.
Met het onderstaande overzicht willen wij u een indruk geven van de verwijzing naar het voortgezet onderwijs.

In het afgelopen schooljaar (2021-2022) hebben wij boven het landelijk gemiddelde op de CITO gescoord.

Naar welk type onderwijs zijn de kinderen van groep 8 vertrokken?
Schooljaar 2021-2022
VWO        
HAVO       
MAVO/TL  
KB           
BB