Ouderraad

De ouderraad (OR)

Aan onze school is een ouderraad verbonden die door en uit ouders van kinderen die onze school bezoeken is samengesteld.

Gedurende het schooljaar verleent de ouderraad ondersteuning bij de uitvoering van allerlei schoolactiviteiten. Hierbij valt te denken aan: ouderinfo-avond, Sinterklaas- en Kerstfeest, carnaval, , musical e.d. Alle kosten die voortkomen uit het organiseren van deze activiteiten worden gedekt door de vrijwillige ouderbijdrage. In de maand september 2018 ontvangen alle ouders een schrijven waarop vermeld staat, op welke wijze de vrijwillige ouderbijdrage kan worden betaald.

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 35 per kind per schooljaar.

Om bovenstaande activiteiten op een leuke manier en in goed overleg met het team te laten verlopen, vergadert de ouderraad ongeveer 6 keer per jaar.

 

Voor vragen en/of suggesties kunt u mailen naar: ouderraad@bslaetare.nl

 

Jaarlijkse activiteiten van de OR

Elk jaar zijn er festiviteiten waarbij de ouderraad (OR) en anderen zich enorm inzetten om er voor de kinderen een fijne activiteit van te maken. Ieder jaar worden er ouders gevraagd om te ondersteunen bij onderstaande festiviteiten. U kunt dit kenbaar maken door u aan te melden bij de leerkrachten of de OR. Om u een indruk te geven volgt een korte samenvatting:

 

* Nationaal schoolontbijt

De OR ondersteunt het team bij het organiseren van dit schoolontbijt voor alle groepen.

 

* Kerstfeest

De OR en hulpouders studeren ieder jaar met een groot aantal

kinderen uit alle groepen een kerstmusical in.

Ook ondersteunen zij het team bij het kerstbuffet.

Tenslotte zorgt de OR ervoor dat ook ouders even gezellig

in kerstsfeer samenzijn op het plein

 

* Paasfeest

Voor het paasfeest verzorgen team en OR  een gezamenlijke

Paasbrunch voor alle leerlingen op school. Daarnaast helpt de OR

 (en hulpouders) zo nodig bij activiteiten deze dag.

 

*JeugdWandelVierDaagse

De OR organiseert elk jaar de wandelvierdaagse voor onze school.

 

*Praktisch verkeersexamen groep 7
De OR organiseert samen met de ouderraden van omliggende scholen het praktisch verkeersexamen in Zeddam

https://sertifikasiguru.unpas.ac.id/images/slotgacor/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-dana/gacor88https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-pulsa/