Ouderraad

De ouderraad (OR)
Aan onze school is een ouderraad verbonden die door en uit ouders van kinderen die onze school bezoeken is samengesteld.

Gedurende het schooljaar verleent de ouderraad ondersteuning bij de uitvoering van allerlei schoolactiviteiten. Hierbij valt te denken aan: ouderinfo-avond, Sinterklaas- en Kerstfeest, carnaval, , musical e.d. Alle kosten die voortkomen uit het organiseren van deze activiteiten worden gedekt door een gedeelte van de vrijwillige ouderbijdrage. In de maand september 2018 ontvangen alle ouders een schrijven waarop vermeld staat, op welke wijze de vrijwillige ouderbijdrage kan worden betaald.

Om bovenstaande activiteiten op een leuke manier en in goed overleg met het team te laten verlopen, vergadert de ouderraad ongeveer 6 keer per jaar.

Wilt u een bijdrage leveren door aan te sluiten bij een of meerdere jaarlijkse activiteiten mail dan naar: ouderraad@bslaetare.nl

Voor vragen en/of suggesties kunt u eveneens mailen naar: ouderraad@bslaetare.nl