• Laetare

Missie, unieke kracht en kernwaarden

Missie van de Laetare

Plezier

Wij streven ernaar dat een kind met plezier naar school komt en met plezier weer naar huis gaat. Kinderen krijgen eigen verantwoordelijkheid en mogen meedenken over hun eigen doelen. Kinderen maken keuzes binnen bepaalde kaders. Kinderen spelen en leren in een veilig schoolklimaat. Ouders voelen zich betrokken en welkom binnen de school.

Trots

Kinderen, ouders en leerkrachten spreken met trots over de school. We zijn er trots op eenpitter te zijn. We zijn trots op de samenwerking binnen de Kilderse gemeenschap. Leerkrachten zijn trots op de rust, sfeer en veiligheid op school. Er is een grote mate van betrokkenheid en laagdrempeligheid. We zijn trots op ontwikkeling. Leerkrachten zijn trots op de kinderen en kinderen zijn trots op zichzelf. We zijn trots op de zorg die we kunnen bieden voor elke leerling passend bij de mogelijkheden.

Samen

Op Laetare speelt samenwerking een belangrijke rol. Kinderen onderling werken samen. We werken samen met kinderen, ouders, teamleden, geledingen en binnen en buiten de Kilderse gemeenschap.

Kwaliteit

Gewoon goed onderwijs. Wij streven er naar om elke dag het beste uit kinderen en onszelf te halen, door het geven van EDI instructie, doelen op maat binnen doorgaande lijnen. We werken volgens de door ons gekozen methodes. Wij werken binnen een lerende organisatie, waarin we met en van elkaar leren.

Maatschappij

Wij leren kinderen vaardigheden aan als verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en reflectie als voorbereiding op de altijd veranderende maatschappij. 

Inspiratie

We streven ernaar elkaar en onze leerlingen te inspireren. Leerlingen inspireren elkaar door talenten te delen.

Uitdaging

We dagen kinderen uit om het beste uit zichzelf te halen. We stimuleren kinderen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wij blijven ons als team en als individu uitdagen/ontwikkelen.

Vertrouwen

Alle kinderen voelen zich veilig, er is een goed sociaal klimaat. Kinderen hebben vertrouwen in zichzelf. Ouders hebben vertrouwen in ons. Wij hebben vertrouwen in elkaar.

 

Onze unieke kracht
Basisschool Laetare is trots op het feit dat we altijd klaarstaan voor elkaar. Onze school wordt gezien als kleinschalig, geheel autonoom, zeer betrokken en laagdrempelig. We zien dat kinderen, ouders, vrijwilligers, de gemeenschap, stagiaires en het personeel actief meehelpen en meewerken in deze verbindende leeromgeving.  Dit sluit aan bij onze visie:

Met trots en plezier dagen wij elkaar uit en halen wij het beste uit jou.

Hier werken we samen aan jouw doelen en ontdek je jouw talenten.

Maar bovenal zijn wij trots om dit samen met jou te doen!

Kernwaarden
Vanuit onze missie hebben we de belangrijkste kernwaarden voor ons zelf uitgewerkt.
De kernwaarden van onze school zijn de punten waar onze organisatie naar streeft. 
Ze  worden  gezien als het ethisch kompas; het geeft aan wat de school nastrevenswaardig vindt. Het geeft daarnaast ook een beeld van de identiteit van de school.

“Dit is de Laetare en hier staan wij voor!”.
We kunnen twee soorten kernwaarden onderscheiden: specifieke kernwaarden die betrekking hebben op de eigen handelwijze en algemene kernwaarden die de verantwoordelijkheden uitdrukken ten opzichte van alle belanghebbenden (leerlingen, ouders, geledingen, collega’s, de gemeenschap) van onze organisatie. Onderstaande kernwaarden hebben wij met alle geledingen besproken en gekozen. Het team heeft uitgewerkt en ingevuld met concreet gedrag en daarbij horende ambities:

  • Samen
  • Reflectie
  • Identiteit
  • Trots
  • Plezier
  • Optimale ontwikkeling
  • Hoge kwaliteit
  • Zorg en ondersteuning
https://sertifikasiguru.unpas.ac.id/images/slotgacor/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-dana/gacor88https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-pulsa/