• Laetare

Missie, unieke kracht en kernwaarden

Missie van de Laetare
Laetare, samen uniek!

De missie van de school beschrijft wie wij zijn en wie  wij streven te worden. Hiermee bedoelen we zowel onze kinderen evenals het personeel. Het is de strategische koers van onze school.

1. Jij hoort erbij
Basisschool Laetare heeft een Rooms-Katholieke identiteit waar iedereen welkom is en met plezier naar toe gaat. Er heerst een rustige en veilige sfeer, waarbij een ieder open, belangstellend en  betrokken is. 

2. Samen uniek
We groeien samen door onze kwaliteiten in te zetten en deze voortdurend  verder te ontwikkelen. Dit doen de kinderen, hun ouders, de teamleden en vrijwilligers door te leren van en met elkaar. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid en draagt bij aan de ontwikkeling van de ander; dat maakt ons uniek! 

3. Leren is leuk!
We leren ons sociaal en cognitief te ontwikkelen door gemeenschappelijke en individuele leerdoelen en succeservaringen. We worden uitgedaagd en enthousiast om te  groeien in onze persoonlijke kwaliteiten.  We  delen ze met anderen, die ze op hun beurt waarderen en daar ook van leren. We helpen elkaar  te reflecteren en inzicht te verwerven in jezelf, in het eigen leren  en in de ander.  Het is leuk om tijdens  betekenisvolle activiteiten samen te leren; van en met  de ander!

4. Onderwijs op maat
Wij streven naar een voortdurende en optimale ontwikkeling  op  cognitief, creatief en  sociaal-emotioneel  gebied.  We bieden onderwijs op maat waarbij we ons steeds afvragen:  “Wat  zijn de kansen en belemmeringen? Wat zijn de onderwijsbehoeften en hoe kunnen we hieraan tegemoet komen?”.  

5. Alle kwaliteit eruit halen die er in zit
Basisschool Laetare kent een doorgaande leerlijn met  gevarieerde leersituaties. Daarmee bieden we kennis, vaardigheden en houdingen aan waardoor we het maximale uit de ander en onszelf  kunnen  halen. We hebben hoge verwachtingen afgestemd op de mogelijkheden.  Zo leggen we een goede basis  en zijn we klaar voor het voortgezet onderwijs!

Onze unieke kracht
Basisschool Laetare is trots op het feit dat we altijd klaarstaan voor elkaar. Onze school wordt gezien als kleinschalig, geheel autonoom, zeer betrokken en laagdrempelig. We zien dat kinderen, ouders, vrijwilligers, de gemeenschap, stagiaires en het personeel actief meehelpen en meewerken in deze verbindende leeromgeving.  Dit sluit aan bij onze missie: we zijn samen uniek!

Kernwaarden
Vanuit onze missie hebben we de belangrijkste kernwaarden voor ons zelf uitgewerkt.
De kernwaarden van onze school zijn de punten waar onze organisatie naar streeft. 
Ze  worden  gezien als het ethisch kompas; het geeft aan wat de school nastrevenswaardig vindt. Het geeft daarnaast ook een beeld van de identiteit van de school.

“Dit is de Laetare en hier staan wij voor!”.
We kunnen twee soorten kernwaarden onderscheiden: specifieke kernwaarden die betrekking hebben op de eigen handelwijze en algemene kernwaarden die de verantwoordelijkheden uitdrukken ten opzichte van alle belanghebbenden (leerlingen, ouders, geledingen, collega’s, de gemeenschap) van onze organisatie. Onderstaande kernwaarden hebben wij met alle geledingen besproken en gekozen. Het team heeft uitgewerkt en ingevuld met concreet gedrag en daarbij horende ambities:

  • Samen
  • Reflectie
  • Identiteit
  • Open sfeer
  • Omgang
  • Optimale ontwikkeling
  • Hoge kwaliteit
  • Zorg en ondersteuning