• Laetare

De school

Welkom op Basisschool Laetare

De naam “Laetare” betekent: “Verheugt u”. Deze naam werd in 1961 aan de school gegeven.
De school is de enige basisschool in Kilder en ligt midden in het dorp.

Basisschool Laetare is een zogenaamde éénpitter.
Dit betekent dat wij een zelfstandige school zijn met een bestuur dat gevormd wordt door ouders van (oud-)leerlingen. Daarmee is er een hechte band tussen de school en de gemeenschap in Kilder.

In augustus 2018 starten we het schooljaar met 5 groepen.
Net als de ons omringende scholen merken we dat de Achterhoek een krimpregio is.
Dat betekent minder leerlingen. Team Laetare is toekomstgericht, daarom blijven we ons ontwikkelen om het onderwijs van nu en de toekomst op passende wijze vorm te blijven geven. 

Basisschool Laetare is van oudsher een Rooms-Katholieke basisschool. De katholieke identiteit is op directe en indirecte wijze in de school terug te vinden. Belangrijk hierbij is de manier waarop kinderen en leerkrachten met elkaar omgaan.Een goede sfeer bepaalt of de kinderen zich op school veilig en geborgen voelen.
Het samen beleven en de wereld bekijken.Mede daarom hebben wij in 2015 gekozen om te werken met het programma "De Vreedzame school"

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich mede verantwoordelijk voelen voor de sfeer op school. Met De Vreedzame School werken we met de kinderen aan sociale competenties en burgerschap. We leren kinderen over waarden en normen. De Vreedzame School werkt preventief. Leerlingen vervullen zelf een rol bij conflictbemiddeling en worden daarbij begeleid.

Dit programma werkt van groep 1 tot en met groep 8 aan burgerschapsvorming en sociale competenties. Met het programma zorgen wij allereerst voor een goed pedagogisch klimaat, waarin onze kinderen:

  • de sociale en emotionele vaardigheden leren, die zij nodig hebben in de maatschappij,
  • op een prettige en veilige manier samen spelen en leren
  • en waarin allen die bij de school betrokken zijn, leerlingen, leerkrachten, ouders, de geledingen, vrijwilligers en begeleiders, met plezier en betrokkenheid samenwerken.

Hiermee bereiden wij de leerlingen voor op het innemen van hun plek in de maatschappij.